ژن ئینانا ژ ئێكێ‌ پتر ژی مەرجێن خوە هەنە

هەمەجۆر
02/11/2020


پێك ئینانا خێزانێ‌ ئێك ژ سوننەتێن ژیانێ‌ یە و ائینێ‌ ئیسلامێ‌ دا هاتیە حەلال كرن كو زەلام هەتا چوار ژنا بینیت لێ‌ چاوا و لسەر چ بنیات بو وی ئەف چەندە یا درورستە؟ چەند شارەزا ژلایێ‌ دەروونی و جڤاكی و ماموستایەك بڤی رەنگی بەحس ل بابەتی دكەن.

ماموستا ؛ لەیلا عەلی ، دبێژیت: ئەو زەلامێن نوكە ژنا دوێ‌ دئینن هەموو ئەونینن یێن پێتڤی بەلكو پرانیا وان لدیف زەوقا خوەدئینن ،هندەك ژی هەنە ب هیجەتا نەبونا زاروكا یان كێم زاروك هەنە دێ‌ هزرا ژن ئینانا دوێ‌ كەن دبیت هندەكا نژی ئاریشە دناڤبەرا واند هەنە وەك وەك ژن ومێر ئەڤجا دێ‌ كەربێ‌ ژ ئێك و راكەن و زەلام ژی دێ‌ ب دەلیڤە بینیت ژنادوێ‌ بینت و دراستی دا ئەز دگەل هندێ‌ نیمە كو زەلام بخوە چوار ژنا حەلال بكەت د دەمەكی َدا كونەشێت مافێ‌ ئێكێ‌ ژی بدرستی بدەتێ‌. لێ‌ دیسان ژی دەما زەلام ژنا دوێ‌ دئینیت نابیت بهێلیتە دئێك مالڤە چونكە ژن بخوە یا هەستیارە نەخا سمە یا ئێكێ‌ كو دبینیت هەڤژینێ‌ وێ‌ لبەر چاڤێت وێ‌ دگەل ژنەكا دیە  مەیلاوی پتر بو یادوێ‌ دچیت لڤی حالەتی دبیت ژنا ژنا ئێكێ‌ پەنایی َبو تولڤەكرن یان كەربەكا زێدەتر ببەت و پتر ئاریشە دروست بن و دگەل تولڤەكرنی َژی نینم .دیسان ژبیرنەكەین كو هێشتا مە سیستەمی َعەشایری مایە ئەڤجا دڤێت ژن لسەرخاترا ڤان تشتا تەحەمولێ‌ ب عەقلانە دگەل ڤێ‌ مەسەلێ‌ بكەت و پەنایێ‌ نەبەتە بەرخیانەتێ‌ ،ئەگەر زێدە حالەتێ‌ وێ‌ بەرتەنگاڤ بویە بلا داخوازا جودابونێ‌ بكەت كو هەریەك ل مالەكێ‌ بژین یان بخوە پێك ئینانا خێزانەكادی بگەریت لدیف رێكا دروست : لەیلا خانێ‌ گوتژی : هندەك جار ژن ژی دبیتە ئەگەر كو  ئێكادی لسەر بهێت چونكە ئەو دشێت مالێ‌ بخوە و زەلامی خوش بكەت كو كەس نەشێت كارتێكرنێ‌ ل وان بكەت و خێزانەكا سەركەفتی  هەبیت ئەو ژی ژن دڤێت رێزێ‌ ل زەلامی بگریت و یاگوهداربیت نەك بێژین وەك عەبد بیت بو زەلامی لێ‌ وەسا رێز دناڤبەراواندا هەبیت كو  بوشایی نەدروست بن بو دروست بونا ئاریشا . چونكە خێزان تشتەكێ‌ پیرووزە دەما هاتە پێكئینان خلاس  چونكە تشتی َوان دڤێت ژ ئێك و دوو بزانن دڤێت بەری پێكئینا خێزانێ‌ بیت نەك ل پشتی ئاڤاكرنا خێزانێ‌  ل هێجەتابگەرن ئەڤجا چ ژلایێ‌ ئابوری یان زانستی یان دلداری ..ماموستا لەیلایێ‌ نمونەك ژی لسەر ژنەكا ژن لسەر هاتی ئینا كوئەوژی هەر ماموستایە  گوت : مە ماموستایەك هەیە ژنا دوێ‌ لسەر هاتیە لی َئەو دەما بەحسا خوەدكەت پتر رێزێ‌ ل ئێك ودوو دگرن و كارێ‌ خوەیێ‌ مال و دەرڤەژی ب ئازادی و سەركەفتیانە دكەت بێی كو ژ ئاریشە بو دروست بن . لێ‌ دیسان ژی ژنەك هەبویە دەما زەلامێ‌ وێ‌ ژنا دوێ‌ ئینایی ئەو كریە كرێدار دخانیەكێ‌ دا و خانی بو ژنا دوێ‌ كریە و یا ئێكێ‌ پشت گوه ئێخستیە. ژبەرهندێ‌ ئەگەر ژ كاودانێن پێتڤی نەبن دگەل هندێ‌ نیمە زەلام ژنا دوێ‌ بینیت .
  جڤاكناس ؛حاجی بێسكی؛ لدوور كارتێكرنێن ژن ئینادوێ‌ لسەر ژنا ئێكێ‌ دبێژیت :ل شەریعەتی دا یا دروستە دوو ژنابینین تایبەت ئەگەر عوزر هەبن و بوچونا ژنێكێ‌ هاتبیتە وەرگرتن و رەزامەندیا وێ‌ و دیسان دادپەروەری دناڤبەراون دابیت بڤی رەنگی یادروستە زەلام ژنا دوێ‌ بینیت. ژبەرڤێ‌ چەندێ‌ ژی ئەگەر زەلامی بیێ‌ بەرچاف وەرگرتنا ڤان خالان ژنا دوێ‌ ئینا بێ‌ گومان دێ‌ ژنا ئێكێ‌ كەرب ڤەبون لدەف چێبیت و دبیت حەزبكەت ژكەربێن زەلامێ‌ خوەدا تشتەكێ‌ نەدروست بكەت و داكو زەلامی شەرمزاربكەت وەك تولڤەكرنەك چونكە ئەڤە مەسەلەكا دەروونی یە ودبیت جڤاك ژی كارتێكرنێ‌ لێبكەت.لێ‌ ئەگەر هات و زەلامی هەر ژنا دووێ‌ ئینا ب بوچونامن هندی دشیاندابیت بلا لێك تێگەهشتن و بهێن فرەهی دناڤبەرا ژنا ئێكێ‌ و زەلامی داهەبیت چونكە خەلەتی ب خەلەتیی َچارەنابیت و دێ‌ پتر كارتێكرن ل وان بیت. لێ‌ یا دروست تر ئەوە ژن و زەلام بەری پێك ئینانا خێزانێ‌ بدلێ‌ ئێك بن و هەلبژارتن یاوان بیت لڤی دەمی دێ‌ ب زەحمەت بیت زەلام بشێت هزرا ژنەكادی بكەت و ئەوێن لدیف دلێ‌ خوە ژنا ئێكێ‌ دئینن كێم ژوان هەنە پەنایێ‌ بو ژنا دوێ‌ دبەن ئەو ئەف حالەتەنە یان ئەو كەسەنەنە یێن دەولەمەند یان ئەون یێن پشت راست كودێ‌ دادپەروەریێ‌ دناڤبەرا واندا كەت. لێ‌ دیسانژی دبێژم كا ئەو ئەو زەلامێ‌ بشێت دادپەروەریی َدناڤبەرا دوو ژناندا بكەت بەلكو یاوەلی َهاتی نەشێت ژنەكێ‌ بتنێ‌ ب دادپەروەری ب رێڤەببەت ئەڤجا بنەدوو دێ‌ یاچاوابیت ! ڤەكولەرێ‌ جڤاكی گوتژی : گوتژی : ئەو زەلامێ‌ دڤێت هەروەكی خوەبكەت وحەز هەبیت ژنادوی َبینیت یێ‌ خەلەتە لێ‌ ئەگەر هەر رژدبو بینیت پێتڤی یە لایەنێ‌ وی ماددی ویێ‌ جنسی  یێ‌ باشبیت و عوزرێن مەشروع ژی هەبن .

موئەیەد بەرەكات ؛ئێك ژماموستایێن زانكویا دهوكێ‌ یە ژلایێ‌ دەروونی بەحس لڤی بابەتی دكەت و دبێژیت :
ژیان قوناغێن جودانە و گرنگترین قوناغ دژیاناهەركەسەكێ‌ دا پێك ئیناناخێزانێ‌ یە چونكە دروستكرنا خێزانێ‌ پێتڤی یەكا دەروونی و جڤاكی یە و پێكڤە ژیانا ژن و زەلامی ژی گرنگیاخوە هەیە و بێی ئێك نەشێن چونكەهەردوو رەگەز تەمامكەرێن ئێكن .بەلێ‌ خوشیا ژیاناخێزانێ‌ تەمام دبیت دەمێ‌ خێزانێ‌ ئاریشەنەبن و بێ‌ گومان ئاریشەنابن ئەگەر ڤیان و حەز ژهەڤدووكرن هەبیت و خوەشیا ژیانێ‌ ئەوە دووكەس خێزانێ‌ دروست كەن ب واتەیا ئێك ژن وەك دایك باب. بەلێ‌ دەمێ‌ ژنا دوێ‌ دهێت ئاریشە زووردبن ژبەركو ژن وەك و هزرو بوچون گەلەك غیرەهەیە ودبیت كەسێن زوور نێزیكی زەلامێ‌ وێ‌ وەكو دەیك و خویشك دەمێ‌ زور گرنگیی َب زەلامی ددەن ل دوی دەمی ژی غیرە بوچێدبیت . چونكە بدیتناوێ‌ دبنە وەكی شریكەك بوزەلامێ‌ وێ‌.ئەڤجا ئەگەر ژنادوێ‌ بیت و تایبەت ژنادوێ‌ دبیتە شریك د هەموو ژیاناوێ‌ دا و ئاریشەیێن دەروونی یێن مەزن دروست دبن و نەحەزی و خوازیا خێرێ‌ دروست دبیت و بێ‌ گومان دەما دلوڤانی وحەزكرن كێم دبیت ژن دێ‌ بەرەڤ دلوڤانیێ‌ و گرنگی پێدانا كەسێن نێزیكێن خوەچیت بەلێ‌ گەلەك جارا خیانەت دبیتە تولڤەكرن تایبەت دەما ژنا ئێكێ‌ چ كێشەو چ كیماسی نەبن و گەلەك گرنگە زەلام یێ‌ دادپەروەربیت لێ‌ راستی و دادپەورەری یاب ساناهی نینە تایبەتی دگەل دوو ژنا  و گەلەك جارا بو زەوق و مەدحە و مەزناتی زەلام ژنا دووێ‌ دئینن و گەلەك جاراژی بو چافلێكرن.

ئامادەکردنی: رێژین نهێلیDesigned and developed by AVESTA GROUP